Solária a problematika UV záření

Solárium je zařízení používané v provozovnách péče o tělo ke zvýšení opálení celého těla. Je nutné si ale uvědomit, že tohoto účinku je dosahováno pouze tím, že solárium vyzařuje ultrafialové záření (UV záření). Je obecně známo, že hlavním přirozeným zdrojem UV záření je slunce. O účincích slunečního záření a rizicích zvýšeného výskytu nádorů kůže v souvislosti s nadměrným sluněním se často hovoří a tyto informace jsou obecně již známé. Méně známé je to, že obdobné účinky má i ultrafialové záření vyzařované solárii.

UV záření lze obecně definovat jako záření o vlnové délce 100 – 400 nm a lze je rozdělit do tří pásem - UVA ( 320 – 400 nm), UVB ( 280 – 320 nm) a UVC (pod 280 nm). Sluneční záření obsahuje z 90% UVA záření a z 10% UVB záření, obdobné rozložení je uváděno i u solárií. Pokud tedy při opalování na slunci přistupujeme ke slunění s tím, že omezujeme dobu pobytu na slunci, používáme krémy s vysokým stupněm ochrany před účinky UV záření, jsme vedeni odpovědností za svoje zdraví. Je nutné si uvědomit, že stejně je potřeba se chovat při používání solárií. Solária navíc jsou umělým zdrojem záření, kde tepelná složka, která při přirozeném slunění často omezuje délku pobytu na slunci, je v soláriích potlačena. Při slunění v soláriích vystavujeme záření navíc celý povrch těla a nesmíme zapomenout, že solária jako umělý zdroj mohou pracovat s mnohem větším výkonem (v tisku dostupné informace o výsledcích kontrol provedených Českou obchodní inspekcí).

První práce, které upozorňují na nežádoucí reakce spojené s opalováním v soláriích, byly zveřejněny již v roce 1994. Jde zejména o zvýšené riziko vzniku nádorů kůže, jsou popisovány účinky na oko, kdy dlouhodobý vliv se může projevit jako např. šedý zákal. Opakované ozařování kůže může způsobit předčasné stárnutí kůže, které se projevuje vráskami, ztrátou elasticity, přesuny pigmentů a ztenčením kůže. Tyto změny jsou nevratné. Některé léky a kosmetika v kombinaci s UV zářením mohou způsobovat zvýšenou citlivost kůže, jedná se např. o antidepresiva, antibiotika, antimykotika a další.

Proto při používání solárií je nutné mít na zřeteli tyto negativní účinky. Vzhledem k tomu, že bylo vědecky prokázáno, že riziko kožního melanomu stoupá u osob, které začaly s opalováním v soláriu před 30 rokem života o 75%, nedoporučuje se opalování v soláriu např. osobám s fototypem kůže I (které mají nedostatek tvorby pigmentu, vždy se spálí a neopálí se), osobám mladším 18 let, lidem s větším počtem pih, lidem, kde se v rodině vyskytla rakovina kůže či takové onemocnění sami prodělali, těhotným ženám atd.

Je nutné, aby provozovatelé solárií byli dostatečně proškoleni a seznámeni s možnými riziky při častém používání solárií, aby věnovali pozornost informovanosti zákazníků, a to např. informovaného souhlasu.

Závěrem je nutné také zdůraznit, že kromě negativních účinků na lidský organismus má UV záření také pozitivní účinky, kdy je nezbytné k tvorbě vitaminu D v lidském těle, což je vitamin mj.potřebný pro mineralizaci kostí. Při slunění na slunci, či v soláriu, je nutné tedy mít na paměti jak pozitiv ní stránky účinku, tak i negativní a přistupovat k této expozici UV záření s opatrností.