Spálová angína v mateřské škole

V populaci se vyskytuje přibližně 10 % bezpříznakových nosičů původců onemocnění spálou či spálovou angínou (streptokoky), přičemž nařízení plošného provádění výtěrů z krku v kolektivech se nenařizuje. Takové plošné testování dětí na výskyt streptokoků je nepřínosné, protože nelze podávat antibiotika osobám, které nejeví klinické příznaky onemocnění.

 

Podání antibiotik u takto zjištěných bezpříznakových nosičů by bylo v rozporu s běžnou lékařskou praxí, protože by se tím velmi zvýšila pravděpodobnost vytvoření rezistence na antibiotika a vedlejší účinky podání antibiotik v takovém případě by mohly způsobit spíše újmu než přínos, který by mohlo „preventivní“ podání antibiotik mít.

 

Dále je velmi pravděpodobné, že po odeznění účinku antibiotika dojde u dřívějšího nosiče k opětovnému osídlení jeho sliznic stejným nebo příbuzným druhem této bakterie. Bohužel streptokoky se vyskytují ve více typech a opakovaná onemocnění jimi vyvolaná jsou možná.

 

Problémem dětských kolektivů je, že mnozí rodiče posílají do těchto kolektivů i děti s počínajícím onemocněním, kdy podceňují první příznaky zánětu nosohltanu nebo angíny. Tyto děti jsou pak zdrojem nákazy pro vnímavé děti z kolektivu. Současná legislativa neumožňuje personálu mateřských škol provádění „ranního filtru“ a za zdravotní stav dítěte plně odpovídají jeho rodiče.

 

V případě, že uvedete, jakou mateřskou školu Vaše dítě navštěvuje, budeme její vedení instruovat, jaká má provádět opatření ke snížení možnosti přenosu onemocnění vyvolávaných streptokoky.

 

 

Zpracovala: MUDr. Dana Taclová, vedoucí oddělení protiepidemického pro okresy Praha východ a západ

Datum zpracování: 11.11.2016