Byla vydána nová příručka o bezpečném užívání osobních ochranných prostředků

 

Aktuální Příručku o bezpečném užívání osobních ochranných prostředků při léčbě vysoce nakažlivých nemocí naleznete na tomto odkazu:

 

http://www.szu.cz/bezpecne-uzivani-oop