Stavby v ochranném pásmu letiště

Stavby v ochranném pásmu letiště

Při překročení limitů hluku z provozu mezinárodního veřejného letiště, které zajišťuje více jak 50 000 startů nebo přistání za rok, a z provozu vojenského letiště, je provozovatel letiště povinen v souladu s § 31 odst. 2 a 3 zákona č.258/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů, navrhnout ochranné hlukové pásmo. U objektů v něm umístěných jako jsou bytové domy, rodinné domy, stavby pro školní a předškolní výchovu a stavby zdravotní a sociální péče je provozovatel povinen postupně provést nebo zajistit provedení protihlukových opatření v takovém rozsahu, aby byly splněny hygienické limity alespoň uvnitř objektů. Tento požadavek se týká stávajících staveb.

Ve Středočeském kraji jde o ochranné hlukové pásmo v okolí Letiště Praha Ruzyně a Letiště Čáslav, kdy je rozsah a režim v pásmu stanoven rozhodnutím příslušného stavebního úřadu. Pokud jsou do pásma umisťovány nové stavby, je povinností investora ochránit stavbu před hlukem z provozu letiště na vlastní náklady.