Středočeští hygienici provedli kontrolu Asijské restaurace Kanton Kolín

Ve středu 3. května 2017 provedli středočeští hygienici kontrolu v Asijské restauraci Kanton Kolín, U Kostelíčka 389, Kolín. Provozovatelem restaurace je obchodní společnost 1.YUE JIN s.r.o., právnická osoba podnikající pod IČO: 28892194, se sídlem: Klapkova 894/108, Praha – Kobylisy.

 

 V době kontroly byly v provozovně, kde jsou nabízeny pokrmy asijské kuchyně, zjištěny závažné nedostatky, zejména v dodržování zásad provozní hygieny. Podlahy pod pracovními stoly, varný úsek, obklady za varným úsekem i odsávací zařízení byly značně znečištěny černou mastnotou a množstvím kousků potravin a dalších předmětů. Vrstvy černé mastné špíny spolu s rezavými usazeninami se nacházely i na dřezech, umyvadlech a vodovodních bateriích. Umyvadla byla vybavena ručníky k osušení rukou, které byly značně znečištěné černou zašlou špínou. V celé provozně se nacházelo množství obalů od potravin, různé plastové obaly a další předměty, které nesouvisely s provozem. Polotovary pro přípravu pokrmů vyrobené na provozovně a určené k další spotřebě byly bez označení datem výroby a datem spotřeby. Tyto nedostatky mohou mít za následek vznik alimentárního onemocnění u strávníků a závažně tak ohrozit zdraví konzumentů.

 

Z důvodů výše zmíněných hygienici nařídili provedení sanitace provozovny.

 

Provozovatel restaurace prokázal součinnost a uvedené nedostatky odstranil neprodleně. Při kontrole provedené následující den dopoledne bylo zjištěno, že prostory provozovny byly uklizeny, nepotřebné předměty a potravinářský odpad byly z provozovny odstraněny. Za zjištěné nedostatky byla provozovateli udělena finanční sankce.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 10.5.2017