Středočeští hygienici provedli kontrolu restaurace - Kulturní dům Radim

Dne 23.1.2018 byla středočeskými hygieniky provedena kontrola v Kulturním domě v Radimi čp. 6.  Kontrola byla provedena na základě ohlášení změny provozovatele, provozovatelem je pan Jiří Balej, se sídlem Sídliště 690/18, Kovářská,  IČO: 42426081.

 

V provozovně, která nabízí polední menu a nápoje, byly zjištěny alarmující nedostatky. Na první pohled bylo patrné, že v kuchyni není prováděn řádný úklid. Povrchy podlah v prostoru kuchyně a za barem byly značně znečištěné, zejména pod pracovními stoly byla černá špína, zbytky potravin, nádobí, pavučin a dalších předmětů. Stejně znečištěné byly povrchy pracovních ploch, kde se manipuluje s potravinami. Na pracovních plochách bylo odloženo špinavé nádobí se zbytky pokrmů. Zbytky pokrmů byly i v hrncích na zemi, na stole a na zásobovací rampě. V provozovně byly skladovány potraviny s prošlou dobou použitelnosti a potraviny, které nesplňovaly požadavky na bezpečnost potravin (plíseň na povrchu potraviny). Polotovary určené k dalšímu použití ve stravovací službě byly bez označení datem výroby a spotřeby. U umyvadel v kuchyni netekla v době kontroly voda. Tyto všechny nedostatky mohou mít za následek vznik alimentárního onemocnění u strávníků a závažně tak ohrozit zdraví konzumentů.

 

Z důvodů výše zmíněných hygienici nařídili okamžité zavření provozovny.

 

Dne 29. 1. 2018 při následné kontrole bylo shledáno, že výše uvedené nedostatky byly odstraněny a provozovna byla uvedena do nezávadného stavu. Hygienici dali souhlas  s otevřením provozovny.

 

Za zjištěné nedostatky byla provozovateli udělena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 30. 1. 2018