Středočeští hygienici provedli kontrolu restaurace Hotelu Mědínek v Kutné Hoře

Středočeští hygienici provedli dne 12. 09. 2019 plánovanou kontrolu v restauraci Hotelu Mědínek, umístěné na adrese Palackého náměstí 316, 284 01 Kutná Hora. Kontrolovaná osoba společnost Country hotels & restaurant, s.r.o , IČO  24824526.

 

Zařízení stravovacích služeb je provozováno jako vyvařující restaurace s možností konzumace na místě. Rozsah činnosti - příprava a výdej teplých pokrmů v rámci poledního menu, minutkových pokrmů na objednávku, studených pokrmů, dezertů a podávání nápojů. Denní kapacita cca 150 porcí pokrmů.

 

Kontrolou byly zjištěny nedostatky týkající se čistoty potravinářských prostor včetně čistoty povrchů provozně-technologického zařízení, skladování potravin s prošlým datem spotřeby, potravin neznámého původu a potravin vykazujících smyslové změny.

 

Provozní čistota kuchyně a některých navazujících prostor nebyla zcela vyhovující, pravidelný úklid byl značně zanedbaný. V celém prostoru kuchyně a navazující umývárně nádobí zejména v obtížně přístupných místech pod pracovními plochami a okolo technologického zařízení byly povrchy podlah silně znečištěny černou, mastnou špínou a zbytky potravin. Ve stejném rozsahu byl znečištěn i povrch podlahy přístupového schodiště do prostoru hrubé přípravny zeleniny, ale i v samotném prostoru hrubé přípravny zeleniny. Silně znečištěny byly i vnější povrchy parapetů oken v prostoru kuchyně, technologické zařízení a dále pak úložné části polic určené ke skladování čistého provozního nádobí v prostoru umývárny nádobí. V chladicím boxu v kuchyni byly skladovány potraviny s prošlým datem spotřeby, potraviny neznámého původu (tj. bez jakéhokoliv označení a bez doložení nabývacích dokladů ani jiné doprovodné dokumentace) a dále pak potraviny vykazující známky kažení. Umyvadlo v kuchyni určené k mytí rukou zaměstnanců zajišťujících přípravu a výdej pokrmů nebylo v době kontroly vybaveno prostředky na mytí a hygienické osušení rukou.    

 

Na základě uvedených zjištění nařídili hygienici kontrolované osobě provést sanitaci zázemí výše uvedené provozovny a dále pak vyřadit z použití ve stravovací službě potraviny s prošlým datem spotřeby, neznámého původu a vykazující smyslové změny.

 

Opakovanou kontrolou provozovny dne 16. 09. 2019 bylo zjištěno, že nařízená opatření byla prokazatelně splněna, kontrolovaná osoba projevila součinnost a odstranila i další zjištěné nedostatky.

 

 Kontrolované osobě byla uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU    

Zpracováno dne 22. 10. 2019