Středočeští hygienici provedli kontrolu Restaurace U Tří Mouřenínů Kolín

V pondělí 9. 10. 2017 provedli hygienici kontrolu v Restauraci U Tří Mouřenínů Kolín, Karlovo náměstí 76, Kolín. Provozovatelem restaurace je obchodní společnost DUCHIEL s.r.o., Na Florenci 1055/35, 110 00 Praha-Nové Město, IČO: 24305626.

 

Jedná se o restauraci s posezením a přípravou pokrmů. Při kontrole bylo zjištěno, že nejsou dodržovány zásady provozní hygieny, ani hygienické zásady při skladování a manipulaci s potravinami a pokrmy.

 

Nejzávažnějším nedostatkem byl výskyt trusu hlodavců na podlaze ve skladu potravin, zejména pod regálem na skladování balených potravin, z boku mrazicího zařízení, pod policí v přípravně na zeleninu. Dále byla na podlaze v přípravně zeleniny nalezena použitá past na myši. V celé provozovně bylo patrné, že zde není prováděn řádný úklid. Podlaha pod policemi a provozním nábytkem (zejména v hůře přístupných místech) byla znečištěna usazenou špínou a vyskytovaly se zde různé drobné předměty. Dále byly znečištěné povrchy zařizovacích předmětů a chladicího zařízení, mrazicí zařízení v prostoru skladu mělo namražený vnitřní povrch vrstvou ledu. V chladicím zařízení byly uloženy výrobky s prošlou dobou použitelnosti a dále potraviny, které byly zjevně nevhodné ke spotřebě – na jejich povrchu byla patrná plíseň. Tyto výrobky pracovníci kuchyně ihned během kontroly zlikvidovali. Hotové pokrmy určené k výdeji zákazníkům nebyly uloženy v ohřívacím zařízení, ale na pracovní ploše a jejich teplota zdaleka nedosahovala požadovaných +60°C. Polotovary vyrobené v provozovně a určené k další spotřebě byly bez označení datem výroby a datem spotřeby. Tyto nedostatky mohou mít za následek vznik alimentárního onemocnění u strávníků a závažně tak ohrozit zdraví konzumentů.

 

Z důvodů výše zmíněných hygienici nařídili provedení speciální ochranné deratizace, sanitaci provozovny a omezili činnost provozovny v rozsahu přípravy a prodeje pokrmů zákazníkům, a to do doby odstranění závad.

 

Provozovatel restaurace prokázal účinnou součinnost, deratizace byla odbornou firmou provedena ještě v den kontroly, poté následoval úklid provozovny. Při následné kontrole provedené dne 13. 10. 2017 bylo zjištěno, že veškeré prostory provozovny byly důkladně uklizeny. Za zjištěné nedostatky bude kontrolované osobě udělena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 13. 10. 2017