Středočeští hygienici provedli kontrolu Restaurace U Tří Mouřenínů Kolín

V úterý dne 15. 5. 2018 provedli hygienici kontrolu v Restauraci U Tří Mouřenínů Kolín, Karlovo náměstí 76, Kolín. Provozovatelem restaurace je obchodní společnost DUCHIEL s.r.o., U Hřiště 831, Kolín 280 02, IČO: 24305626.

 

Jedná se o restauraci s posezením a přípravou pokrmů.

 

Při kontrole bylo zjištěno, že zde nejsou dodržovány zásady provozní hygieny, ani hygienické zásady při skladování a manipulaci s potravinami a pokrmy.

 

Kontrola probíhala společně s Krajskou veterinární správou SVS pro Středočeský kraj, která má v kompetenci kontrolu potravin živočišného původu, tj. maso a vejce. V provozovně bylo značné množství potravin s prošlým datem použitelnosti. Na základě toho bylo nařízeno vyřazení daných potravin z dalšího použití ve stravovací službě. V celé provozovně bylo patrné, že zde není prováděn řádný úklid. Podlaha pod regály a provozním nábytkem (zejména v hůře dostupných místech) byla znečištěna usazenou špínou a vyskytovaly se zde různé drobné předměty. Dále byly znečištěné povrchy zařizovacích předmětů a chladicího zařízení, mrazicí zařízení v prostorech skladu a kuchyně mělo namražený vnitřní povrch vrstvou ledu. Malba na stropě se olupovala a stěny byly znečištěné usazenou špínou. Polotovary vyrobené v provozovně a určené k další spotřebě byly bez označení datem výroby a datem spotřeby. Tyto nedostatky mohou mít za následek vznik alimentárního onemocnění u strávníků a závažně tak ohrozit zdraví konzumentů. Dalším závažným nedostatkem bylo kouření personálu v prostoru, kde se manipuluje s potravinami a pokrmy.

 

Z důvodů výše zmíněných, hygienici nařídili vyřazení závadných potravin ze stravovací služby a omezili činnost provozovny v rozsahu přípravy a prodeje pokrmů zákazníkům, a to do doby odstranění závad.

 

Provozovatel restaurace prokázal účinnou součinnost. Při kontrole provedené dne 16. 5. 2018 bylo zjištěno, že veškeré prostory provozovny byly důkladně uklizeny a vyřazené potraviny byly odstraněny. Byla odstraněna olupující se malba na stropě a provozovna bude vymalována v termínu do 5 dní. Provozovateli bude za zjištěné nedostatky uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 28. 5. 2018