Středočeští hygienici provedli kontrolu rychlého občerstvení Krmelec Kolín

Na základě podnětu na zdravotní obtíže po konzumaci pokrmů byla dne 3. 4. 2017 provedena kontrola rychlého občerstvení Krmelec, Na Hradbách 153, Kolín. Provozovatelem rychlého občerstvení je pan Lukáš Káninský, DiS., IČO 77430173.

 

V provozovně, která nabízí pokrmy rychlého občerstvení, byly zjištěny závažné nedostatky, zejména v dodržování zásad provozní hygieny. Podlahy pod pracovními stoly byly značně znečištěny černou mastnotou a množstvím kousků potravin. Chladicí a mrazicí zařízení měla vnitřní povrch pokrytý vrstvou námrazy, chladicí zařízení byla navíc znečištěna zbytky potravin. Značně znečištěn byl vnitřní povrch toustovacích zařízení na hamburgerové bulky. Dále byly v provozovně skladovány potraviny s prošlým datem použitelnosti a potraviny zjevně nevhodné k lidské spotřebě. Při skladování potravin nebyl dodržen chladicí řetězec. Tyto nedostatky mohou mít za následek vznik alimentárního onemocnění u strávníků.

 

Z důvodů výše zmíněných hygienici nařídili provedení sanitace provozovny a vyřazení závadných potravin ze stravovací služby. Byly odebrány vzorky pokrmů na mikrobiologický rozbor. Přítomnost patogenních mikroorganismů ve vzorcích nebyla zjištěna a nebyla potvrzena souvislost se zdravotními obtížemi uváděnými v podnětu.  

 

Při kontrole plnění nařízených opatření bylo zjištěno, že provozovatel odstranil závadné potraviny, ale nařízenou sanitaci provedl pouze částečně. Z tohoto důvodu byla provedena další kontrola provedené sanitace, při které bylo zjištěno, že veškeré nedostatky byly odstraněny. Při udělení finanční sankce provozovateli bylo zohledněno, že provozovatel neodstranil veškeré nedostatky neprodleně po první kontrole.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 26. 4. 2017