Středočeští hygienici provedli kontrolu ve stánku s občerstvením před ODAMI Sázavanka ve Zruči nad Sázavou

V rámci plánovaných kontrol provedli Středočeští hygienici z územního pracoviště Kutná Hora dne 8. 11. 2018 kontrolu v provozovně „Stánek s občerstvením před ODAMI Sázavanka – mobilní přívěs“, umístěné na adrese Náměstí Míru, 285 22 Zruč nad Sázavou. Kontrolovaná osoba paní Thi Tuyet Nhung Tran, sídlo: Nádražní 146, 285 22, Zruč nad Sázavou, IČO: 28190823.

 

Jedná se o mobilní přívěs (karavan), ve kterém kontrolovaná osoba připravuje pokrmy vietnamské kuchyně a dále pak pokrmy rychlého občerstvení. V nabídce byly nudle s kuřecím masem a hamburger.

 

Kontrolou byly zjištěny závažné nedostatky týkající se dodržování provozní čistoty. Již při vstupu do vnitřního prostoru stánku bylo evidentní, že zde není prováděn pravidelný a důkladný úklid.  Povrch podlahy v celém prostoru byl silně znečištěn mastnou, lepkavou špínou a prachem. Povrchy zařizovacích předmětů (pracovní plochy, plynová pánev, fritéza, dřez, chladicí zařízení, police, regály, nádobí aj.), byly pokryty vrstvou nečistot.

 

V prostoru stánku navíc nebyl žádným způsobem zajištěn přívod teplé nebo studené vody, rovněž nebylo k dispozici žádné zařízení pro mytí a osušení rukou a odpovídajícím způsobem nebylo zajištěno čištění pracovních nástrojů a zařízení.

 

Provozovatelka v neposlední řadě žádným způsobem neposkytla informace o alergenech obsažených v nabízených pokrmech.

 

Na základě uvedených zjištění hygienici kontrolované osobě uložili povinnost provést sanitaci provozovny.

 

Kontrolovaná osoba projevila součinnost, nařízené opatření prokazatelně splnila, což bylo hygieniky ověřeno opakovanou kontrolou dne 23. 11. 2018

 

Za zjištěné nedostatky byla provozovatelce udělena finanční sankce. 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 26. 11. 2018