Středočeští hygienici provedli kontrolu Závodní kuchyně - Plaňanská bašta Plaňany

Dne 19. 9. 2019 provedli hygienici kontrolu v Závodní kuchyni Plaňanská bašta, Pražská 40, Plaňany. Provozovatelem kuchyně je fyzická osoba podnikající pan Karel Freund, IČO: 04388861.

 

Jedná se o provozovnu, kde je připravováno cca 350 obědů rozvážených do podnikových výdejen, do jedné základní školy a mateřské školy a dále soukromým osobám v jednoporcových baleních.

 

Během kontroly byla podlaha pod regály a provozním nábytkem (zejména v hůře dostupných místech) znečištěna usazenou špínou a vyskytovaly se zde různé zbytky potravin a zejména trus hlodavců. Trus hlodavců se vyskytoval i na regálech v suchém skladu potravin. Bylo zjištěno, že provozovna nebyla řádně zajištěna proti vnikání hlodavců – v době kontroly byla otevřena vrata na zásobovací rampu, přestože zásobování v tu dobu neprobíhalo. Během kontroly byly zjištěny i další hygienické nedostatky: polotovary připravené v provozovně a uložené v mrazicím zařízení nebyly řádně označeny datem výroby a datem spotřeby, v prostoru přípravny pod dřezem a na parapetu okna se nacházelo velké množství mrtvých much, umyvadlo na mytí rukou v přípravně nebylo vybaveno prostředky na mytí a hygienické osušení rukou.

 

Z důvodů výše zmíněných hygienici nařídili okamžité omezení činnosti provozovny v rozsahu přípravy a expedice pokrmů a neprodlené provedení speciální ochranné deratizace provozovny.

 

Provozovatel výdejny prokázal účinnou součinnost. Při kontrole provedené dne 20. 9. 2019 bylo zjištěno, že veškeré prostory provozovny byly důkladně uklizeny a zajištěny. Odbornou firmou byla provedena speciální ochranná deratizace. Za výše uvedené nedostatky bude provozovateli udělena finanční sankce.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 2.10.2019