Světová zdravotnická organizace informuje o výskytu záškrtu v Bangladéši

Světová zdravotnická organizace informuje o rychle se šířícím onemocnění záškrtem mezi uprchlíky, kteří po vojenském zásahu v Myanmaru uprchli přes hranice do tábora Cox's Bazar v Bangladéši. K 26. prosinci 2017 bylo hlášeno celkem 2 526 případů s podezřením na záškrt, z nichž bylo léčeno ve zdravotnických zařízeních 96 osob. Evidováno je celkem
27 úmrtí.

 

Vláda v Bangladéši s podporou mezinárodních organizací zahájila vakcinační kampaň pro všechny děti žijící v uprchlických táborech a v dočasných osadách v blízkosti hranice se sousedním státem Myanmaru. Imunizace bude pokrývat téměř 255 000 dětí a 11 734 pracovníků v oblasti humanitární pomoci.

 

Záškrt je rychle se šířící bakteriální infekce. Nejčastěji způsobuje infekci horních cest dýchacích. K nejčastějšímu přenosu z člověka na člověka dochází kapénkovou infekcí. Inkubační doba záškrtu je v průměru 2 až 5 dní. Nejzávažnější formou záškrtu je postižení laryngu, které může skončit udušením pacienta v průběhu několika hodin.

 

Světová zdravotnická organizace zajišťuje spolupráci s humanitárními organizacemi, poskytuje léky a podílí se na navyšování počtu středisek pro léčbu a izolaci záškrtu.

 

 

Zdroj: www.who.int
 

převzato z: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/svetova-zdravotnicka-organizace-informuje-o-vyskytu-zaskrtu-v-bangladesi_14682_5.html