Světový den zdraví – 7. 4.

Na 7. dubna připadá Světový den zdraví, který každoročně vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (dále jen „WHO“). Tento den je připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň připomínkou toho, že WHO se snaží o vymýcení různých nemocí a o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě, a to hlavně u sociálně slabších částí populace. Činnost této organizace je zaměřena zejména na prevenci.

 

IFMSA

 

International Federation of Medical Students' Associations (dále jen „IFMSA“) je nezávislá nepolitická organizace sdružující 103 poboček z 83 různých zemí. Byla založena v květnu roku 1951 jako důsledek poválečné vlny přátelství mezi studenty. Je přidružena k OSN a WHO jako mezinárodní fórum studentů medicíny. Cílem IFMSA je podporovat mezinárodní spolupráci v odborném vzdělávání a šířit humanistické ideály. IFMSA poskytuje studentům medicíny příležitost ovlivnit praxi a vývoj v medicíně.

Česká republika byla jedna ze zakládajících zemí IFMSA. Existuje 8 poboček při každé lékařské fakultě.

 

 

Aktivity IFMSA ke Světovému dni zdraví 2018

 

Každý rok stanovuje WHO téma pro Světový den zdraví. Pro letošní rok bylo vybráno „Zdraví pro všechny“. IFMSA se rozhodla uchopit toto téma v globálním měřítku a zaměřit se především na oblasti, kde poskytnutí zdravotní péče, tak jak ji vnímáme u nás, není jistotou.

 

V rámci panelové diskuze, která proběhne dne 9. 4. 2018 bude poukázáno na složité situace ve válečných zónách, v místech, kde došlo k živelním katastrofám a veškerá zdravotnická infrastruktura byla zrušena, ale také na místa, kde není samostatný zdravotnický systém vůbec rozvinut.

 

Debata proběhne dne 9. 4. 2018 v Modré posluchárně Karolina (Celetná 20, Praha 1) od 16:30 hodin. Posluchači se mohou těšit zejména na doc. RNDr. Marka Jukla, Ph.D., který působí jako ředitel organizace Český červený kříž, Lukáše Němce – koordinátora programu MEDEVAC nebo hosty z organizace Lékaři bez hranic, a další.

 

Více o Světovém dni zdraví zde  a zde.

 

 

 

 

 

Praha, 6. 4. 2018

Ing. Iveta Doskočilová - krizová manažerka KHS StčK

 

 

 

 

 

Zdroje textu:

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/en/

https://www.ifmsa.cz/

www.szu.cz

https://cs.wikipedia.org/wiki/IFMSA

http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/svetovy-den-zdravi-44/