Státní zdravotní ústav vyhlašuje soutež pro školáky

Soutěž o nejlepší tematické video byla zahájena  18. 4. 2017 v rámci kampaně „Prevence kouření hravě“. Je určena pro žáky 4. - 5. ročníků I. stupně a pro všechny ročníky II. stupně základních škol v ČR. Do soutěže budou zařazena všechna tematická videa. Hodnocena je především originalita, nápad a hloubka, s jakou bude téma zpracováno. Uzávěrka soutěže je 29. 5. 2017.

 

Podmínky a pravidla soutěže a další informace naleznete v přílohách a také na  http://www.szu.cz/publikace/svetovy-den-bez-tabaku-2017-kampan-prevence-koureni-hrave