Termín zkoušek odborné způsobilosti podle § 58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

                                                        25. září 2019

 

Zkoušky odborné způsobilosti podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů se konají dne

 

25. září 2019 v 8.30 hod

v místnosti č. 315 budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.

 

Termín je stanoven pro absolventy základního kursu pro pracovníky speciální ochranné DDD činnosti. Ke zkouškám se lze přihlásit také prostřednictvím Sdružení DDD (e-mail: davidova@csvts.cz).

 

Vzor přihlášky najdete na těchto www stránkách pod odborem HP (titulní strana – pravá lišta) v sekci vzory.

 

 

 

Zpracováno dne 4.9.2019