Termín zkoušek odborné způsobilosti podle § 58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zkoušky odborné způsobilosti podle § 58 odst. 2, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů se konají dne 21. listopadu 2018 v 8.30 hod v místnosti č. 318 budovy ČSVTS, Praha, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.

 

Termín je stanoven pro absolventy „mistrovského“ a „toxického“  kursu pro pracovníky speciální ochranné DDD činnosti. Ke zkouškám se lze přihlásit také prostřednictvím Sdružení DDD (e-mail: davidova@csvts.cz).

 

Vzor přihlášky najdete na těchto www stránkách pod odborem HP (titulní strana – pravá lišta) v sekci vzory.

 

Zpracováno dne: 5. října 2018