Termíny zkoušek odborné způsobilosti podle § 58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zkoušky odborné způsobilosti podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů se konají dne 3. října 2018 v 9.00 hod v místnosti č. 318 budovy ČSVTS, Praha, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.

Termín je stanoven pro absolventy základního kursu pro pracovníky speciální ochranné DDD činnosti. Ke zkouškám se lze přihlásit také prostřednictvím Sdružení DDD (e-mail: davidova@csvts.cz).

 

Vzor přihlášky najdete na těchto www stránkách pod odborem HP (titulní strana – pravá lišta) v sekci vzory.

 

 

 

Termín zkoušek odborné způsobilosti podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 258/2000  Sb. o ochraně  veřejného  zdraví  

Zkoušky odborné způsobilosti podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů se konají dne 24. října 2018 v 8.30 hod v budově ČSVTS, Praha, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.

 

Termín je stanoven pro pracovníky speciální ochranné DDD činnosti, kteří potřebují obnovit platnost osvědčení v souladu s § 60 odst. 2 zákona (přezkoušení po 5 letech).

 

Vzor přihlášky najdete na těchto www stránkách pod odborem HP (titulní strana – pravá lišta) v sekci vzory.

 

Ke zkouškám se lze přihlásit také prostřednictvím Sdružení DDD (e-mail: davidova@csvts.cz). 

 

 

Zpracováno dne: 1. října.2018