Udělení povolení k poskytování pracovnělékařských služeb v rozsahu diagnostické, dispenzární a posudkové péče k uznání nemocí z povolání

Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo dne 27.8.2013 seznam, kterým udělilo v souladu s ustanovením § 66 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů povolení k poskytování pracovnělékařských služeb v rozsahu diagnostické, dispenzární a posudkové péče k uznávání nemocí z povolání vybraným poskytovatelům zdravotních služeb.

Ve Středočeském kraji (mimo jiné) se při uznávání nemocí z povolání postupuje dle přechodného ustanovení uvedeného v § 99 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb. t.j. poskytovatelé pracovnělékařských služeb, kteří jsou uvedeni v příloze k vyhlášce č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tyto nemoci uznávají do zveřejnění v seznamu podle § 66 odst. 6.
Seznam středisek nemocí z povolání, která uznávají nemoci z povolání určených přílohou vyhlášky č. 342/1997 pro Středočeský kraj:
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, klinika nemocí z povolání - okresy Beroun, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-západ a Rakovník
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, klinika nemocí z povolání - pro okresy Benešov, Kolín, Kutná Hora a Praha-východ
Oblastní nemocnice Příbram, a. s., oddělení nemocí z povolání - pro okres Příbram
Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje, oddělení nemocí z povolání - pro okres Kladno
 
Seznam poskytovatelů vydaný MZ ČR včetně přechodného ustanovení pro vybrané kraje dne 27.8.2013 je uveden v příloze tohoto sdělení.
 
Zpracovala MUDr. Michaela Krchová, vedoucí odboru hygieny práce
Zpracováno dne 27.08.2013

 

Přílohy