Informace o nebezpečí ohrožení zdraví v rozkrytých označených haldách na Kaňku

Bližší informace o nebezpečí pro zdraví, které souvisí s douhodobou historickou těžbou stříbra na Kutnohorsku si můžete přečíst v tomto článku:

http://www.kutnohorskelisty.cz/2015/02/25/upozorneni-na-nebezpeci-ohrozeni-zdravi-v-rozkrytych-haldach-na-kanku/

Ivo Krýsa, ředitel KHS

25. 2. 2015