V Asijském bistru v Kralupech nad Vltavou byly odstraněny nedostatky

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedla dne 23. ledna 2019 v rámci běžného hygienického dozoru kontrolu v provozovně Asijské bistro, Jana Palacha 598/4, Kralupy nad Vltavou, kterou provozuje paní Thi Huyen Nguyen, se sídlem Bezručova 4199, 430 03 Chomutov, IČO 27943453. Jedná se o provozovnu s nabídkou pokrmů rychlého občerstvení asijské kuchyně.

 

Na místě byly shledány závažné nedostatky v provozní hygieně, které svědčily o tom, že úklid prostor není prováděn řádně a s dostatečnou frekvencí. Povrchy podlah a stěn na hůře přístupných místech a za technologickým vybavením, povrchy zařizovacích předmětů, inventáře včetně vnitřků zásuvek, polic, chladicích a mrazicích zařízení, topných těles, rozvodů plynu a vypínačů, byly znečištěny zašlou mastnou nečistotou, úkapy, zbytky surovin a prachem. Vnitřní povrch mrazicího zařízení byl kromě toho pokryt námrazou. Plastové nádoby používané k úchově polotovarů byly znečištěny, místy se na povrchu vyskytovala plíseň. V prostoru zázemí byly skladovány předměty nesouvisející s vykonávanou činností, osobní věci, nepoužívaný inventář, prázdné obaly, nářadí, tiskopisy. Personální hygienické zařízení nebylo rovněž udržováno v čistotě. Povrchy umyvadla, WC mísy, podlahy a okenního parapetu byly znečištěny zašlou nečistotou a prachem. Přívod tekoucí teplé vody k umyvadlu byl v době kontroly nefunkční.

 

U polotovarů a rozpracovaných pokrmů vyrobených na provozovně chybělo povinné značení. Kontrolovaná osoba nezavedla a neprováděla žádný program k zajištění vyšší úrovně bezpečnosti potravin, neboť nevytvořila a nezavedla do provozu dokumentaci stálých postupů založených na zásadách HACCP.

 

Vzhledem k výše uvedenému zjištění KHS vydala příkaz provést sanitaci zázemí provozovny, včetně odstranění věcí nesouvisejících s vykonávanou činností.  Při následné kontrole dne 28. ledna 2019 bylo ověřeno, že úklid celého zázemí provozovny byl řádně proveden a předměty nesouvisející s vykonávanou činností byly odstraněny. Veškeré polotovary a rozpracované pokrmy byly označeny.

 

Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 12.03.2019