V čínské restauraci „JIA JIA“ v Lysé nad Labem se opět vaří

Dne 18. 10. 2018 provedli zaměstnanci KHS ÚP Nymburk na základě podnětu spotřebitele kontrolu čínské restaurace „JIA JIA“, Masarykova 587/4 v Lysé nad Labem. Uvedenou restauraci provozuje  TIAN SHAN, spol. s r.o., IČO:24120006.

 

Kontrolou bylo zjištěno, že v zázemí provozovny je značně zanedbán úklid.

 

Povrchy technologického vybavení, zejména chladicího a mrazicího zařízení, jak v kuchyni, tak i ve skladu potravin byly znečištěny mastnou špínou a vně i uvnitř, stejně tak i rozvod plynu u sporáku. Omyvatelné povrchy stěn za pracovní plochou byly znečištěny zašlou mastnotou. Dále se v prostoru skladu, kuchyně a v zázemí pro personál nacházelo množství předmětů s provozem nesouvisejících – osobní oděvy, obaly, hygienické potřeby, nepoužívané technologické vybavení.

 

V prostorách sloužících k manipulaci s potravinami, k přípravě pokrmů a ke skladování se nacházelo větší množství odpadků a nepoužívaných obalů (přeplněné odpadkové koše). V kuchyni byla v době kontroly zašlá poškozená malba a nad dvoudřezem k mytí nádobí byl značně poškozený promáčený strop. Také okno, nacházející se přímo u sporáku sloužícího k přípravě pokrmů, bylo silně znečištěno mastnotou a prachem.

 

V době kontroly byl dřez vyčleněný v kuchyni pro mytí rukou překryt deskou sloužící k odkládání nádobí a k dřezu nebyl zajištěn funkční přívod tekoucí vody. Současně s tím ani v zázemí pro personál nebyla u umyvadla k mytí rukou po použití WC zajištěna tekoucí teplá a studená voda (nefunkční vodovodní baterie). Z výše uvedeného vyplývá, že v době kontroly nebyly v provozovně zajištěny žádné podmínky k mytí rukou osob podílejících se na přípravě pokrmů.

 

V  mrazicím zařízení v kuchyni se v době kontroly skladovaly polotovary vyrobené v provozovně. Žádný z takto vyrobených polotovarů nebyl nijak označen a nebylo tedy možno zkontrolovat jejich datum spotřeby.

 

Vzhledem k výše uvedenému vydal OOVZ příkaz k okamžitému pozastavení výkonu činnosti a to v rozsahu přípravy a podávání pokrmů, a to až do doby odstranění všech zjištěných nedostatků.

 

Dne 22. 10. 2018 bylo při následné kontrole zjištěno, že byl proveden důkladný úklid a sanitace určených prostor provozovny - generální úklid zázemí provozovny včetně kuchyně a skladu. Provozní čistota byla bez závad, byly odstraněny předměty s provozem nesouvisející. Zchlazené pokrmy a zmrazené polotovary vlastní výroby byly označeny v souladu s požadavky platných právních předpisů. Současně byla zprovozněna zařízení k mytí rukou osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné.

Z výše uvedeného vyplývá, že veškeré nedostatky, které vedly k omezení činnosti zařízení, byly odstraněny a v provozovně se opět připravují pokrmy.

 

Provozovateli byla za uvedené nedostatky uložena finanční sankce.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 8. 11. 2018