V Čínské restauraci Peking ve Zdicích byly zjištěny hrubé hygienické nedostatky

Kontrola Čínské restaurace Peking, Palackého náměstí 21, Zdice, kterou provozuje Da Cha Yuan s.r.o., sídlo: Na Provaznici 2063/3, 150 00 Praha 5, IČO 285 37 165, vykonaná dne 5. 4. 2018 byla pro středočeské hygieniky velmi nemilým překvapením.

 

Jedná se o provozovnu, kde se podávají asijské speciality a jsou poskytovány nápoje teplé, studené, rozlévané a čepované.

 

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že provozovna není udržována v čistotě a v dobrém stavu. Z důvodu nefunkční vzduchotechniky byly veškeré povrchy v kuchyni a přilehlé prostory pokryty silnou vrstvou mastnoty. Vrstva mastnoty byla na veškerých instalacích, na vnějších površích technologického zařízení i na podlahách. V provozovně dále nedocházelo k odstraňování nepoživatelných vedlejších produktů a jiného odpadu z prostor, kde se nacházejí potraviny a docházelo tak k jeho hromadění. 

 

Hygienici provozovateli za nepořádek a špínu nařídili provést sanitaci všech neudržovaných prostor provozovny. Provozovatel zařízení vyvinul maximální součinnost, a ihned zahájil potřebná nápravná opatření. 

 

Opakovanou kontrolou provedenou dne 11. 5. 2018 bylo hygieniky ověřeno, že nařízená opatření byla splněna. Vzduchotechnika byla již plně funkční a došlo k řádnému vyčištění veškerých povrchů v provozovně. 

 

 Za zjištěné závady byla provozovateli uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 22. 5. 2018