V Čínském bistru HUI BIN GE je opět uklizeno

Dne 21. 8. 2017 provedli středočeští hygienici na základě podnětu spotřebitele kontrolu v provozovně Čínské bistro Hui Bin Ge v Příbrami V, umístěné v nákupním středisku Stavus, kterou provozuje společnost Tian Xin s.r.o.,  IČ 62910744.

 

V této provozovně jsou připravovány převážně asijské speciality a gyros.

 

Provedenou kontrolou byly zjištěny hygienické nedostatky zejména v provádění pravidelného a řádného úklidu všech prostor restaurace. Omyvatelné povrchy podlah, stěn, pracovní a úložné plochy, dveře vedoucí do jednotlivých přípraven, vnitřní technologické vybavení (chladicí a mrazicí zařízení, sporák, robot na krájení zeleniny apod.), osvětlovací tělesa, vzduchotechnické zařízení – to vše bylo znečištěno silnou vrstvou mastnoty (místy mastnota v prostoru kuchyně kondenzovala do kapek stékajících od varného zařízení až k zemi), organickými zbytky potravin a prachem. V pultovém mrazicím zařízení umístěném v zápultí obslužného úseku byly uloženy potraviny s prošlým datem použitelnosti (vepřové maso). V provozovně vyrobené polotovary a studené pokrmy nebyly žádným způsobem značeny, takže nebylo možné určit, kdy byly vyrobeny.

 

Na místě bylo provozovateli nařízeno provést nezbytná nápravná opatření spočívající v likvidaci potravin jiných než bezpečných (s prošlým datem použitelnosti) a provedení bezodkladné sanitace všech prostor restaurace.

 

Kontrolovaná osoba ihned po kontrole zahájila úklid provozovny, z restaurace byly odstraněny potraviny s prošlým datem použitelnosti a v části provozovny došlo i k obnově malby stěn.

 

Opakovanou kontrolou provedenou dne 6. 9. 2017 bylo hygieniky ověřeno, že nařízená opatření byla splněna.

 

Za zjištěné závady bude provozovateli uložena sankce ve správním řízení.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 25. 9. 2017