V Hospůdce u Chocholouška v Tochovicích provedli řádný úklid

Dne 4. 11. 2019 provedli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územního pracoviště Příbram, kontrolu v Hospůdce U Chocholouška v Tochovicích, kterou provozuje pan Petr Chochol, IČO 65591887.

 

 V Hospůdce U Chocholouška se denně připravuje cca 150 porcí hotových pokrmů, které jsou převážně rozváženy.

 

Kontrolou bylo zjištěno, že v provozovně není prováděn řádný a pravidelný úklid – povrchy podlah a stěn (zejména za technologickým vybavením) byly znečištěny špínou tmavé barvy. V chladicím a mrazicím zařízení byly společně s potravinami určenými pro stravovací službu uloženy i potraviny s prošlým datem použitelnosti (knedlíky, tvaroh, naložený hermelín, matjesy, vepřová plec, kuřecí stehna, hovězí maso aj.) a jelení maso (cca 3 kg, bez jakéhokoliv značení a bez nabývacího dokladu), které bylo údajně pro osobní spotřebu provozovatele zařízení.  V komunikační chodbě za kuchyní, v chladicím zařízení byly uloženy zcela nevhodně společně (v těsné blízkosti) vzájemně neslučitelné druhy potravin – syrové maso, vařené knedlíky a uzeniny.  V komunikační chodbě bylo skladováno na podlaze velké množství odpadu (11 ks umělohmotných kbelíků s organickým odpadem).

 

V provozovně bylo zjištěno velké množství polotovarů vlastní výroby, rozpracovaných a studených pokrmů, které nebyly žádným způsobem značeny, a z tohoto důvodu nešlo jednoznačně určit, kdy byly vyrobeny. Absence značení polotovarů a pokrmů neumožňuje sledovat režim jejich přípravy, úchovy a dobu spotřeby.

 

Ve skladu sudů byly uloženy předměty nesouvisející s provozem (pneumatiky, autosedačky, matrace apod.).

 

Kontrolované osobě bylo zaměstnanci KHS nařízeno provést bezodkladnou sanitaci všech prostor zařízení a rozhodnutím uložena likvidace potravin jiných než bezpečných. S provozovatelem restaurace byla projednána potřebná nápravná opatření včetně termínů jejich realizace. Za zjištěné nedostatky mu byl uložen finanční postih.

 

Opakovanou hygienickou kontrolou provedenou ve výše uvedeném zařízení dne 20. 11. 2019 bylo zjištěno, že v celém provozním zázemí restaurace byl proveden úklid, ze zařízení byly odstraněny potraviny s prošlým datem použitelnosti a nepotřebný inventář včetně předmětů nesouvisejících s provozem.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 25.11.2019