V Hotelu Kratochvíl v Jincích byl proveden řádný úklid

Dne 11. dubna 2017 provedli středočeští hygienici kontrolu stravovacího provozu Hotelu Kratochvíl v Jincích, který provozuje pan Vladimír Dvořák, IČO 64750361.

 

Restaurace je umístěna v přízemních prostorách hotelu, v současné době se zde nevaří, je prováděn pouze ohřev uzenin, výčep piva a příprava teplých nápojů.

 

Kontrolou bylo zjištěno, že v prostoru kuchyně se snad vůbec neuklízí. Vlastní kuchyň připomínala skladiště! Na podlaze, na pracovních plochách a v úložných policích bylo uloženo velké množství věcí nesouvisejících s provozem (časopisy, dekorační předměty, knihy, příslušenství k osobnímu automobilu - autobaterie, kabely, montážní klíče, štafle, holínky aj.).

 

Technologické vybavení apracovní plochy byly znečištěny mastnotou, prachem a nalepenými zbytky potravin. Některé vnitřní vybavení kuchyně (pracovní stoly, pečicí pánev) bylo silně zrezivělé nebo mělo oprýskané povrchové nátěry.

 

V kuchyni, v jediném zapnutém chladícím zařízení, byly uloženy s potravinami určenými pro stravovací službu i osobní potraviny personálu. V provozním zázemí (kuchyni, ofisu, skladu) se nacházel civilní oděv a obuv zaměstnanců.

 

Na místě byla provozovateli nařízena sanitace provozního zázemí (kuchyně, umývárny nádobí, ofisu, zápultí výčepu), včetně odstranění věcí nesouvisejících s provozem.

 

S provozovatelem zařízení byla projednána nezbytná nápravná opatření. Provozovatel projevil součinnost, ihned po kontrole zajistil provedení řádného úklidu celé provozovny a odstranění věcí nesouvisejících s provozem.

 

Opakovanou kontrolou provedenou dne 20. 04. 2017 bylo zjištěno, že nařízené opatření bylo v plném rozsahu splněno.

 

Za zjištěné závady byla provozovateli uložena finanční sankce.