V Jihočeské restauraci v Příbrami je již uklizeno

Dne 31. března 2017 provedli středočeští hygienici kontrolu Jihočeské restaurace v Příbrami VIII, jejímž provozovatelem je pan Petr Vostřes,  IČO 74909487.

 

V uvedené provozovně jsou připravovány hotové pokrmy (denní nabídka 4-8 druhů) v množství cca 70 porcí za den a minutkové pokrmy.

 

Kontrolou bylo zjištěno, že zejména v  prostoru kuchyně se již dlouhou dobu řádně neuklízelo.  Podlahy, keramické obklady stěn, boční stěny pracovních stolů, technologického vybavení, hlavně v hůře přístupných místech byly znečištěny mastnotou, prachem a přilepenými zbytky potravin. Na stěnách a stropě, nad varným blokem, se místy olupoval nátěr. Zjištěn byl i výskyt plísně černé barvy v okolí oken a v rozích stropu. V prostoru skladu suchých potravin (skladována zde mouka, těstoviny, olej apod.), ve kterém je umístěno i chladicí zařízení pro uložení syrového masa, byla na podlaze zcela nevhodně skladována neočištěná zelenina (cibule, mrkev, pórek, česnek aj.), přičemž v suterénu objektu je k dispozici hrubá přípravna a sklad brambor a zeleniny. Přípravna brambor se skladem však ke svému účelu nebyla v době kontroly využívána. Povrchy stěn a podlahy zde byly silně znečištěny prachem. Studené pokrmy vlastní výroby (tatarská omáčka, utopenci) nebyly žádným způsobem značeny a z tohoto důvodu nešlo jednoznačně určit, kdy byly vyrobeny.

 

V chladicím a mrazicím zařízení bylo zjištěno hovězí maso (na „rumpsteak“) v originálním balení od výrobce, s prošlým datem spotřeby. Spotřebitelé nebyli žádným způsobem informováni o výskytu alergenů obsažených v nabízených pokrmech.

 

S provozovatelem restaurace byla ihned projednána nezbytná nápravná opatření a rozhodnutím mu byla nařízena likvidace jiných než bezpečných potravin.

 

Kontrolovaná osoba projevila součinnost a okamžitě po kontrole byl zahájen úklid spočívající v důkladném vyčištění a umytí všech prostor zařízení. 

 

Opakovanou kontrolou provedenou hygieniky dne 7. 4. 2017 bylo ověřeno, že všechna opatření byla splněna – z provozovny byly odstraněny potraviny s prošlým datem použitelnosti, byla zprovozněna hrubá přípravna zeleniny a sklad brambor v suterénu objektu a byl proveden řádný úklid všech prostor stravovacího zařízení. 

 

Za zjištěné závady byla provozovateli uložena finanční sankce.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 18. 4. 2017