V Jihočeské restauraci v Příbrami je již uklizeno

Na základě podnětu spotřebitele, který se týkal akutních zažívacích potíží po konzumaci hovězího hamburgeru připraveného v Jihočeské restauraci v Příbrami, provedli dne 30. 8. 2017 zaměstnanci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územního pracoviště Příbram, kontrolu ve výše uvedené restauraci, jejímž provozovatelem je pan Petr Vostřes,  IČO 74909487.

 

Kontrolou bylo zjištěno, že ve všech prostorách restaurace není prováděn řádný a pravidelný úklid.  Podlahy, keramické obklady stěn, boční stěny pracovních stolů, technologického vybavení, hlavně v hůře přístupných místech, byly znečištěny mastnotou, prachem a přilepenými zbytky potravin. V době kontroly, přímo v prostoru kuchyně, bylo prováděno zcela nevhodně čištění zeleniny (loupání česneku), přičemž v suterénu objektu je k dispozici hrubá přípravna brambor a zeleniny. Na stole v přípravně byl položen popelník plný cigaretových nedopalků a dvě krabičky cigaret. V prostoru skladu suchých potravin, při teplotě prostředí, bylo prováděno rozmrazování kuřecího masa. V umývadle v kuchyni netekla teplá ani studené voda z důvodu nefunkční vodovodní baterie. Studené pokrmy vlastní výroby (nakládaný hermelín) a rozpracované pokrmy (vařené maso, rýže, zelí, houskové knedlíky) nebyly žádným způsobem značeny a z tohoto důvodu nešlo jednoznačně určit, kdy byly vyrobeny.

 

S provozovatelem restaurace byla ihned projednána nezbytná nápravná opatření a příkazem mu bylo nařízeno provést bezodkladnou sanitaci uvedené provozovny stravovacích služeb.

 

Kontrolovaná osoba projevila součinnost a okamžitě po kontrole byl zahájen úklid spočívající v důkladném vyčištění a umytí všech prostor zařízení. 

 

Součástí kontroly byl i odběr pokrmu (hovězí hamburger, slanina, americký dresink, sýr, čerstvá zelenina, hranolky) k laboratornímu vyšetření. Odběr vzorku byl proveden na základě anonymní objednávky, čímž byla zajištěna objektivita kvality, hmotnosti a jakosti výrobků tak, jak jsou podávány spotřebitelům. Ze závěru laboratorních analýz (mikrobiologické vyšetření) vyplynulo, že ve sledovaných ukazatelích odebraný vzorek odpovídal požadavkům na zdravotní nezávadnost.

 

Opakovanou kontrolou provedenou hygieniky dne 5. 9. 2017 bylo ověřeno, že dohodnutá opatření byla splněna – byla zprovozněna hrubá přípravna brambor a zeleniny v suterénu objektu, byl proveden řádný úklid všech prostor stravovacího zařízení; veškeré potravinářské zboží bylo uloženo za odpovídajících teplotních podmínek, vhodně odděleně, dle druhů.

 

Za zjištěné závady byla provozovateli uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 9. 10. 2017