V kavárně Hotelu Zámeček v Poděbradech je opět uklizeno

Dne 14. 3. 2017  provedli středočeští hygienici v rámci státního zdravotního dozoru kontrolu kavárny Hotelu Zámeček v Poděbradech. Uvedené zařízení provozuje společnost Lázně Poděbrady a.s., IČO: 45147833.

 

Při vstupu do krásně upravené stylové odbytové části se zdálo, že je vše v naprostém pořádku. Ovšem již v zápultí baru bylo zjištěno, že tomu tak není. Na podlaze byl položen koberec, který rozhodně nelze klasifikovat jako povrch snadno čistitelný a v přípravně kavárny pak byly zjištěny nedostatky daleko závažnější.

 

V době kontroly nebylo zázemí kavárny uklizeno a čistota nebyla na požadované úrovni. V prostorách, kde se připravují nápoje, byly hůře přístupné povrchy podlahy znečištěné starou špínou a prachem, také povrchy technologického vybavení, dveří a nábytku byly špinavé. Neuspokojivá byla i čistota výrobníku ledu, neboť již na první pohled bylo zřejmé, že nebyla dlouho prováděna jeho sanitace. V přípravně se také nacházely předměty bezprostředně nesouvisející s provozem – krabice se sklem, prádlo, prázdné obaly. V rohu místnosti byly uloženy úklidové pomůcky a prostředky, přestože je v provozovně k tomuto účelu k dispozici úklidová komora.

 

Mezi další nedostatky, které jsou v rozporu se správnou hygienickou praxí, lze zařadit i absenci jednorázových ručníků u dřezu sloužícího k mytí rukou personálu.

 

V mrazicím zařízení se v době kontroly skladovala zmrzlina bez vyznačení data otevření.  Vzhledem k tomu, že výrobce uvádí na obale spotřební dobu zmrzliny po otevření balení 14 dní, nebylo možno zkontrolovat spotřební lhůtu této zmrzliny.

 

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byla kontrolované osobě nařízena sanitace přípravny.

 

Dne 22. 3. 2017 byla provedena v zařízení opakovaná kontrola, při které bylo zjištěno, že provozovna byla uklizena, byla provedena očista výrobníku ledu, veškerého nábytku a technologického vybavení. Byly odstraněny předměty s provozem nesouvisející a ke skladování úklidových pomůcek byla do přípravny umístěna uzavíratelná skříň.

 

Za zjištěné nedostatky bude provozovateli uložena sankce.

 

Zpracoval: KHS ÚP Nymburk

Zpracováno: 23. 3. 2017