V kempu Podskalí u Orlické přehrady byl v provozovně občerstvení pozastaven výkon činnosti

Na základě podnětů, které upozorňovaly na nevyhovující hygienické podmínky při provozu občerstvení v kempu Podskalí u Orlické přehrady, provedli dne 8. 7. 2020 pracovníci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územního pracoviště Příbram, kontrolu ve výše uvedeném stánku s rychlým občerstvením, který provozuje pan Michal Pilbauer.

 

Provozovna rychlého občerstvení byla zřízena na místě bývalé prodejny potravin ve stánku se zděnou přístavbou, u vjezdu do kempu Podskalí, bez předchozího schválení orgánem ochrany veřejného zdraví.  Jedná se o sezónní zařízení (červen - září); v provozovně je prováděn výčep piva, příprava rychlého občerstvení převážně z průmyslově vyráběných polotovarů (langoše, smažený sýr, ohřev uzenin), dále grilování masa, příprava jednoho druhu polévky a snídaní.

 

Na místě samém byly zjištěny závažné hygienické nedostatky spočívající v nezajištění těch nejzákladnější požadavků nezbytných pro přípravu a prodej občerstvení ve výše uvedeném rozsahu.  V době kontroly v provozovně nebyly k dispozici umývadlo na mytí rukou a šatna pro personál.  V komunikační chodbě, ve které byly skladovány nápoje a bylo zde umístěno chladicí a mrazicí zařízení, nebyl zajištěn ani zpevněný povrch podlahy (udusaná hlína, písek, dřevěná prkna), podlahy byly silně znečištěné, zaprášené. V přípravně chyběly omyvatelné povrchy stěn, v prostoru stánku byly uloženy předměty nesouvisející s provozem (oděvy, molitany, prkna, nářadí). V chladicím a mrazicím zařízení byly uloženy zcela nevhodně společně potraviny určené pro osobní spotřebu provozovatele stánku s potravinami určenými pro stravovací služby. V provozovně nebyly vyčleněny vhodné prostory pro manipulaci se syrovým masem, vejci a neočištěnou zeleninou (cibule, česnek).  Některé potraviny byly skladovány v rozporu s požadavky stanovenými výrobcem potravin (zmražené pečivo, uzeniny) a prošlým datem spotřeby. Provozovatel spotřebiteli neposkytl informaci o obsahu alergenů v nabízených pokrmech a nápojích.

 

S ohledem na výše uvedené, byl v provozovně příkazem okamžitě pozastaven výkon činnosti, při níž byly porušeny povinnosti v ochraně veřejného zdraví tj. v rozsahu přípravy teplých a studených pokrmů do doby odstranění zjištěných závad.

 

Dodatečnou kontrolou provedenou dne 28. 7. 2020, zaměřenou a dodržování uloženého opatření bylo zjištěno, že pozastavení výkonu činnosti kontrolovaná osoba nerespektuje a zjištěné závady byly odstraněny pouze částečně.

 

S kontrolovanou osobou byla neprodleně projednána potřebná nápravná opatření včetně termínů jejich realizace. Za zjištěné nedostatky jí byl uložen finanční postih.

 

Provozovatel bezprostředně po následné kontrole podnikl nezbytné kroky k tomu, aby mohl provoz občerstvení obnovit a zjištěné nedostatky odstranil.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 13.8.2020