V Občerstvení Daniel‘s burger v Lysé nad Labem je opět čisto a uklizeno

Na základě podnětu, který se týkal zdravotních obtíží po konzumaci pokrmu, provedly pracovnice KHS Územní pracovitě Nymburk, dne 17. 4. 2018, kontrolu v občerstvení „Daniel’s burger“ v Lysé nad Labem. Předmětné zařízení provozuje pan Daniel Šmerda, IČO: 71537635.

 

V provozovně jsou připravovány a podávány pokrmy rychlého občerstvení – burgery, pizzy, saláty.

 

Během kontroly byly v provozovně zjištěny nedostatky v dodržování zásad provozní hygieny. Provozovna nebyla udržována v čistotě a v dobrém stavu – špinavé podlahy v přípravně, skladu a hygienickém zázemí personálu, a to zejména v hůře přístupných částech (pod stoly, technologickým vybavením, dřezy), kde se nacházela mastná špína, zbytky potravin, prach, pavučiny. Znečištěna byla i chladicí zařízení, některá měla navíc poškozené povrchy. V provozovně se také během kontroly nacházely předměty s provozem nesouvisející (předměty osobní potřeby v přípravně i ve skladu mezi potravinami) a nebyly zajištěny odpovídající podmínky pro mytí rukou personálu při přípravě pokrmů.

 

Vzhledem k výše uvedenému vydali hygienici na místě příkaz k sanitaci všech prostor provozovny.

 

Kromě výše uvedeného nepořádku byly během kontroly též zjištěny nevyhovující podmínky skladování surovin určených k přípravě pokrmů (chybějící originální obaly, chladicí a mrazicí zařízení nevybavená teploměry, skladování syrového masa společně se zeleninou).

 

V provozovně nebyli v době kontroly spotřebitelé řádným způsobem informovaní o alergenech obsažených v podávaných pokrmech, chybělo i upozornění o zákazu nalévání alkoholu osobám mladším 18 let a provozovna nebyla označena odpovídající grafickou značkou – kouření zakázáno.

 

Opakovanou kontrolou uskutečněnou dne 3. 5. 2018 bylo ověřeno, že provozovna byla uklizena. Provozovatel projevil účinnou součinnost a veškeré závady, zjištěné při kontrole dne 17. 4. 2018, odstranil. Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 7. 5. 2018