V Pohostinství Mrač v Pořící nad Sázavou je opět čisto

Dne 4. dubna 2017 provedli středočeští hygienici kontrolu v provozovně Pohostinství Mrač,  Mrač čp. 14, 257 21 Poříčí nad Sázavou provozované p. Tomášem Baťchou, IČO  71301712.

 

Hlavní činností provozovny je příprava hotových a minutkových pokrmů klasické české kuchyně, část pokrmů je expedována pro závodní stravování pro smluvní podniky a pro seniory v okolí.

 

Kontrolou byly shledány nedostatky v oblasti provozní hygieny. Na stěně v kuchyni byl zjištěn výskyt plísně, povrchy podlah a povrchy technologických zařízení a předmětů přicházejících do styku s potravinami, byly znečistěné vrstvou mastnoty. Pracovní plochy v kuchyni byly poškozené, regály na skladování trvanlivých potravin byly zrezivělé.

 

Při kontrole bylo zjištěno, že v mrazících a chladicích zařízeních byly skladovány potraviny neznámého původu a zmrazené pokrmy vyrobené v předchozích dnech, umístěné v různých velkoobjemových nádobách a skladovaných zcela nevhodným způsobem, společně se vzájemně neslučitelnými potravinami a produkty, u kterých nebyly splněny podmínky pro zabezpečení jejich zdravotní nezávadnosti.

 

Manipulace s pokrmy byla prováděna nevhodným způsobem, pokrmy byly umístěny v nevhodných teplotních podmínkách, zbytky pokrmů z předchozích dnů byly volně skladovány na zemi ve skladu potravin.

 

Na provozovně byla skladována celá řada předmětů nesouvisejících s pracovní činností umístěných v pomocných prostorách a v sanitárním zařízení pro zaměstnance.

 

Na základě zjištěných skutečností byla provozovateli nařízena bezodkladná sanitace potravinářských prostor a zařízení přicházejících do styku s potravinami a vyřazení potravin a pokrmů nevhodných k lidské spotřebě a neznámého původu.

 

Opakovanou kontrolou provedenou dne 26. 4. 2017 bylo zjištěno, že nařízená opatření byla provozovatelem splněna. Byla provedena výmalba a kompletní úklid potravinářských prostor, proběhla výměna pracovních ploch za nové a došlo k odstranění předmětů nesouvisejících s provozem stravovací služby.

 

Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 2. 5. 2017