V provozovně Pizza Fantastico Dobříš museli provést úklid

Na základě podnětu spotřebitele, provedli hygienici dne 14. 8. 2018 kontrolu v provozovně Pizza Fantastico Dobříš, kterou provozuje společnost George corporation s.r.o., Praha 1, IČ 06018971. V nabídce provozovny je cca 20 druhů pizzy, včetně jejího rozvozu. 

 

Kontrolou pizzerie bylo zjištěno nedostatečné provádění pravidelného a řádného úklidu. V zápultí obslužného pultu a v přípravně, zejména v těžko přístupných místech za technologickým vybavením, byly podlahy a stěny znečištěny špínou a prachem.  V okolí pece na pizzu byly stěny a strop znečištěny mastnými skvrnami a špínou tmavé barvy.

 

U umývadla v předsíni záchodu pro personál netekla voda, nebyl zajištěn přívod teplé vody k výlevce. V chladicím zařízení umístěném v přípravně byly nevhodně uloženy společně s potravinami určenými pro výrobu pizzy i osobní potraviny zaměstnanců. Polotovary vlastní výroby nebyly žádným způsobem značeny a tak nebylo možné zjistit, kdy byly vyrobeny.

 

Jednorázové obaly na pizzu (kartonové krabice) byly v době kontroly zcela nevhodně uloženy ve skladu přímo na podlaze, vedle prázdných obalů od surovin určených k likvidaci.

 

Kontrolované osobě bylo zaměstnanci KHS nařízeno zajistit bezodkladnou sanitaci všech prostor zařízení. S provozovatelem byla projednána potřebná nápravná opatření včetně termínů jejich realizace.

 

Za zjištěné nedostatky byl provozovateli uložen finanční postih.

 

Opakovanou kontrolou provedenou dne 30. 8. 2018 bylo zjištěno, že nařízené opatření bylo v plném rozsahu splněno.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 11.9.2018