V provozovně Sportovní kino klub U Lípy v Lužné je zase čisto

V provozovně „ Sportovní kino klub U Lípy“ umístěné na adrese Čsl. Armády 177, 270 51 Lužná, kontrolovaná osoba Tomáš Šafář, IČO: 05270537, byla středočeskými hygieniky provedena dne 27. 4. 2017 kontrola. Jedná se o provozovnu s výrobou hotových pokrmů a studených pokrmů určených ke konzumaci na místě.

 

Již po příchodu do restaurace bylo pracovníkům hygienické stanice jasné, že kontrola neproběhne bez závad. V době kontroly bylo zjištěno, že v provozovně není prováděn pravidelný a řádný úklid. Povrchy zařizovacích předmětů a technologického vybavení (úložné plochy, pracovní plocha pod fritézou, mikrovlnná trouba, chladicí a mrazicí zařízení) byly pokryty zbytky potravin a mastnoty.  Stěny a stropy v kuchyni byly značně znečištěné, místy poškozené, s oloupanou omítkou.

 

Velkým problémem při kontrole byl výskyt hlodavců. Ve skladu potravin, v hrubé přípravně zeleniny a brambor, ale i v samotné kuchyni byl zjištěn výskyt trusu hlodavců. Zjištěné nedostatky mohou mít za následek vznik alimentárního onemocnění u strávníků a závažně tak ohrozit zdraví konzumentů.

 

Vzhledem k závažnosti zjištění hygienici na místě nařídili nezbytná opatření spočívající v pozastavení výkonu činnosti, při níž byly porušeny povinnosti v ochraně veřejného zdraví, a to v rozsahu přípravy teplých a studených pokrmů včetně jejich uvádění do oběhu v prostoru kontrolovaného zařízení, do doby odstranění závad. Provozovateli bylo rovněž nařízeno provést speciální ochrannou deratizaci. S provozovatelem zařízení byla projednána potřebná nápravná opatření. Provozovatel projevil součinnost, bezprostředně po kontrole začal řešit nevyhovující situaci a průběžně informoval KHS o odstranění závad.

 

Při opakované kontrole provedené dne 2. 5. 2017 bylo zjištěno, že veškerá nařízená opatření byla splněna. Za zjištěné nedostatky byla provozovateli uložena pokuta.  

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 09.05.2017