V Restauraci 67 v Sadské museli provést úklid

Dne 17. 5. 2018 provedli středočeští hygienici kontrolu v Restauraci 67 v Sadské. Provozovatelem uvedeného zařízení je firma DEVELOPREST s.r.o.,  IČO: 05619904.

 

Zázemí provozovny vykazovalo závažné nedostatky v dodržování zásad provozní hygieny. V prostorách sloužících k manipulaci s potravinami, k přípravě pokrmů a ke skladování se na stropech odlupovala omítka, malba byla v rozích a u vyústek vzduchotechniky zašpiněná černou mastnotou. Na podlaze a na některém vybavení byly v době kontroly zbytky potravin, mastnota, stará zašlá špína. Masivní výskyt nečistot se nacházel zejména v  hůře přístupných částech – pod stoly a technologickým vybavením.

 

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byla provozovateli okamžitě nařízena sanitace všech znečištěných prostor

 

Kontrola úklidu byla provedena pracovníky KHS dne 31. 5. 2018, kdy bylo zjištěno, že provozovna byla řádně uklizena a zároveň bylo celé zázemí vymalováno. Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 22. 6. 2018