V Restauraci Kaskáda v Solenicích je již uklizeno

Dne 2. 5. 2017 provedli středočeští hygienici kontrolu v provozovně Restaurace Kaskáda v Solenicích, kterou provozuje paní Jiřina Raková, IČO 74316737.

 

V této provozovně, umístěné v blízkosti Orlické přehradní hráze, jsou denně připravována hotová jídla (1-2 druhy) a minutkové pokrmy.

 

Provedenou kontrolou byly zjištěny hygienické nedostatky zejména v provádění pravidelného a řádného úklidu všech prostor restaurace. Omyvatelné povrchy podlah, stěn, pracovní a úložné plochy byly znečištěny mastnotou, organickými zbytky potravin a prachem. Ve skříňce určené pro ukládání čistého stolního nádobí byla zjištěna špína tmavé barvy. Ve znečištěném chladicím zařízení v kuchyni byly nevhodně skladovány osobní pokrmy provozovatelky zařízení společně s potravinami určenými pro potřeby stravovacího zařízení. Navíc zde byly uloženy i potraviny s prošlým datem použitelnosti (uzeniny, sýry, žampióny), které už vykazovaly senzorické změny (kyselý zápach, oslizlý povlak). Přímo v kuchyni byla skladována neočištěná zelenina (celer, pórek, cibule, brambory), ačkoliv v suterénních prostorách objektu je k dispozici hrubá přípravna zeleniny. V prostoru umývárny nádobí bylo zjištěno velké množství neumytého znečištěného nádobí se zaschlými zbytky pokrmů z předcházejících dnů a kbelíky s již plesnivým organickým odpadem. V zápultí výčepu byl poházen civilní oděv a obuv provozovatelky a také věci nesouvisející s provozem stravovacího zařízení.

 

Na místě bylo provozovatelce nařízeno provést nezbytná nápravná opatření spočívající v likvidaci potravin jiných než bezpečných (s prošlým datem použitelnosti), provedení bezodkladné sanitace všech prostor restaurace a odstranění nepotřebných předmětů.

 

Kontrolovaná osoba projevila součinnost, ihned po kontrole zahájila úklid provozovny, neprodleně byly z restaurace odstraněny potraviny s prošlým datem použitelnosti, osobní potraviny provozovatelky a nepotřebný inventář.

 

Opakovanou kontrolou provedenou dne 9. 5. 2017 bylo hygieniky ověřeno, že nařízená opatření byla v plném rozsahu splněna.

 

Za zjištěné závady byla provozovatelce uložena finanční sankce.

 

Vypracoval: odbor HV a PBU

Vypracováno: 10. 5. 2017