V Restauraci KD v Milíně je již uklizeno

Na základě podnětu spotřebitele, který se týkal zdravotních obtíží po konzumaci pokrmů připravovaných z kuřecího masa v provozovně Restaurace KD, Václavské náměstí 261, Milín, provedli dne 11. 09. 2019 zaměstnanci KHS, územního pracoviště Příbram, kontrolu v tomto zařízení.

 

Jedná se o v současné době nevyvařující provozovnu pohostinství, kterou provozuje pan Lukáš Hemerle, IČO 07971354.

 

Provedenou kontrolou bylo zejména v prostorách kuchyně a přípravny zjištěno nedostatečné provádění pravidelného a řádného úklidu (znečištěná podlaha, zejména v těžko přístupných místech, a technologické vybavení kuchyně).  Přímo v prostorách kuchyně a umývárny stolního nádobí bylo uloženo velké množství předmětů nesouvisejících s provozem (různé druhy nářadí, kabely, obuv apod.). Ve všech  chladicích a mrazicích zařízeních byly uloženy potraviny, které dle sdělení byly určeny výhradně pro potřeby provozovatele restaurace. U umývadla v kuchyni netekla v době kontroly teplá voda.

 

Kontrolované osobě bylo pracovníky KHS nařízeno ihned odstranit z provozovny předměty nesouvisející s provozem, potraviny pro osobní spotřebu provozovatele restaurace a následně provést řádný úklid.

 

S provozovatelem byla projednána potřebná nápravná opatření včetně termínů jejich realizace.

 

Za zjištěné nedostatky byl kontrolované osobě uložen finanční postih.

 

Opakovanou kontrolou provedenou v Restauraci KD Milín dne 18. 09. 2019 bylo zjištěno, že závady byly odstraněny.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 20.9.2019