V restauraci Kožova Hora u Kladna je už zase uklizeno

Dne 11. dubna 2018 provedli pracovníci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze kontrolu v provozovně restaurace Kožova Hora v Pleteném Újezdu, provozovatel Vašata a Vlnas s.r.o., IČ: 25772244.

 

Kontrolou bylo zjištěno, že je v provozovně dlouhodobě zanedbáván pravidelný úklid. Povrch podlah za barovým pultem, v kuchyni i v dalších prostorách byl znečištěn černou špínou a zbytky surovin, zvlášť v rozích, pod pracovními stoly a pod technologickým vybavením. Povrchy různých předmětů v baru i v kuchyni byly pokryty zašlou špínou, stejně tak i keramický obklad stěn v kuchyni a umývárně nádobí za technologickým vybavením byl znečištěn mastnými úkapy. Povrch stěn v kuchyni byl pokryt mastnotou, malba na stropě v kuchyni se místy olupovala.   

 

Na základě těchto zjištění byla kontrolované osobě nařízena sanitace znečištěných prostor provozovny a uložena finanční sankce. Při následné kontrole po provedeném generálním úklidu byla úroveň čistoty v provozovně shledána jako vyhovující.

 

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 15. 6. 2018