V restauraci Labská Marína v Poděbradech je opět uklizeno

Dne 17. 8. 2017 provedli středočeští hygienici kontrolu restaurace „Labská Marína“ v Poděbradech. Uvedenou restauraci provozuje Ing. Dagmar Pochmanová, IČO: 03240801.

 

Jedná se o provozovnu nacházející se u cyklostezky na břehu řeky Labe, která zajišťuje stravování hostů penzionu, který je součástí provozovny, turistů i návštěvníků sousedního kempu.

 

Odbytová část této provozovny včetně toalet pro spotřebitele patří zcela jistě k velmi pěkným zařízením, které je udržováno v čistotě a pořádku. Jinak tomu bylo v době kontroly v zázemí provozovny.

 

Na místě bylo zjištěno, že v provozovně se denně připravují hotové teplé pokrmy, jídla minutková, polévky, dále pokrmy studené kuchyně, cukrářské výrobky a nápoje.

 

Už při vstupu do zázemí provozovny bylo zřejmé, že zde není prováděn pravidelný úklid, neboť v prostorách sloužících k manipulaci s potravinami, k přípravě pokrmů a ke skladování potravin se na podlahách (a to zejména v hůře přístupných místech a pod technologickým vybavením) vyskytovala stará černá špína, zbytky pokrmů, mastnota a prach. Také některá technologická vybavení (například fritéza, sporák, chladicí zařízení nebo koš na odpadky) vykazovala známky znečištění mastnou špínou a zbytky potravin. Vzhledem ke zjištěnému stavu provozovny byla nařízena bezodkladná sanitace uvedených prostor.

 

Dále byly v chladicím boxu v době kontroly skladovány polotovary ze syrového masa (vepřové, hovězí a ryby) vyrobené v provozovně. Žádný z takto vyrobených polotovarů nebyl nijak označen a nebylo tedy možno zjistit jejich datum spotřeby a původ.

 

Dne 25. 8. 2017 byla provedena v zařízení opakovaná kontrola, kdy pracovnice KHS zjistily, že provozovna byla uklizena – byl proveden celkový úklid. Provozovatelka zajistila značení všech připravovaných polotovarů a doložila nabývací doklady na maso skladované v provozovně.

 

Za uvedené nedostatky byla provozovatelce uložena sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 4. 9. 2017