V Restauraci Na Kovárně ve Starosedlském Hrádku byl již proveden řádný úklid

Na základě podnětu spotřebitele, který upozorňoval na hygienické nedostatky a porušování zákazu kouření v Restauraci Na Kovárně ve Starosedlském Hrádku u Březnice, provedli dne 4. 5. 2018 zaměstnanci Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územního pracoviště Příbram, ve výše uvedené provozovně stravovacích služeb, kontrolu. Toto zařízení má v pronájmu pan Roman Vašek,  IČO 03120112.

 

Jedná se o v současné době nevyvařující provozovnu, ve které jsou kromě nápojů podávány dovážené studené pokrmy. Při akcích jsou zde připravována jednoduchá jídla, převážně vyráběná z polotovarů.

 

Kontrolou restaurace bylo zjištěno nedodržování základních zásad provozní hygieny.  Ve všech prostorách zařízení tj. v kuchyni, v úseku mytí nádobí, ve skladech, na hygienickém zařízení a v komunikačních prostorách se asi již dlouho pořádně neuklízelo.  Podlahy, keramické obklady stěn, pracovní stoly, technologické vybavení, odkládací pracovní plochy, úložné regály, dveře, elektrické vypínače a zásuvky byly silně znečištěny mastnotou, špínou tmavé barvy, prachem, pavučinami a místy i uhynulým hmyzem (mouchy). Ve vlastní kuchyni a manipulačních prostorách zázemí restaurace bylo uloženo značné množství předmětů nesouvisejících s provozem (osobní věci provozovatele zařízení, léky, malířské potřeby, součástky k vodovodnímu potrubí, kartonové krabice apod.). V chladícím zařízení a na policích v prostoru přípravny uloženy společně s potravinami určenými pro potřeby restaurace i osobní potraviny kontrolované osoby.

 

Provedenou kontrolou byly zjištěny hrubé nedostatky v poskytování informací spotřebiteli týkající se alergenů obsažených v nabízených pokrmech a nápojích.

 

Porušování zákazu kouření se nepodařilo prokázat.

 

S provozovatelem zařízení byla projednána nezbytná nápravná opatření a bylo mu nařízeno ihned provést sanitaci všech provozních prostor restaurace a vyklizení nepotřebného inventáře.

 

Kontrolovaná osoba projevila součinnost a ihned po kontrole byl zahájen úklid spočívající v důkladném vyčištění a umytí všech prostor zařízení. 

 

Opakovanou kontrolou provedenou hygieniky dne 14. 5. 2018 bylo ověřeno, že nařízené opatření bylo v plném rozsahu splněno.

 

Za zjištěné závady byla provozovateli uložena finanční sankce.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 21. 5. 2018