V restauraci Na Vršíčku v Příbrami byly zjištěné hygienické nedostatky odstraněny

Na základě podnětu spotřebitele, který se týkal nevyhovujícího (zapáchajícího) pokrmu „tatarský biftek“ připraveného v provozovně Na Vršíčku v Příbrami VI, provedli dne 15. 03. 2017 zaměstnanci KHS, územního pracoviště Příbram, kontrolu v tomto zařízení.

 

Jedná se o restauraci umístěnou v historické části města Příbram, na Březových Horách, v bývalém hornickém domku. V poledne je zde nabízeno denní menu – 2-3  hotová jídla, polévka a minutkové pokrmy.

 

Provedenou kontrolou byly zjištěny hrubé hygienické nedostatky zejména při skladování a přípravě potravin a manipulaci s teplými pokrmy. V šatně pro personál bylo v době kontroly prováděno čištění zeleniny (loupání brambor a mrkve), na stole, hned vedle škrabek na zeleninu, byl položen popelník s popelem z cigaret. V přepravce na podlaze bylo rozmrazováno hovězí maso a játra. Na mrazicím zařízení v kuchyni byl umístěn mlýnek na mletí syrového masa a v jeho bezprostřední blízkosti při teplotě prostředí v umělohmotných miskách byly uloženy teplé pokrmy (rýže, vařené brambory a těstoviny), v umělohmotném kbelíku syrové kuřecí maso společně s vařeným hovězím masem a hotovou masovou směsí na ďábelské tousty. Ve spížní skříni u kuchyně byly společně skladovány trvanlivé potraviny, syrová vejce v papírových proložkách, neočištěná zelenina (zelí, křen, pórek). Ve skladu nápojů uloženy volně, bez jakéhokoliv zakrytí přímo na přepravkách s nápoji, jednorázové obaly na teplé pokrmy a oděv personálu. V provozovně vyrobené polotovary, rozpracované pokrmy a studené pokrmy nebyly žádným způsobem značeny a z tohoto důvodu nešlo jednoznačně určit, kdy byly vyrobeny.

 

Součástí kontroly byl i odběr vzorku pokrmu (tatarský biftek s topinkami) k senzorickému posouzení. Odběr vzorku byl proveden na základě anonymní telefonické objednávky, čímž byla zajištěna objektivita kvality, hmotnosti a jakosti výrobků tak, jak jsou podávány spotřebitelům. Senzorickým hodnocením nebyl prokázán atypický vzhled a vůně spojená s kažením, se změnou výrobku nebo s použitím nekvalitních surovin.

 

 

S kontrolovanou osobou byla neprodleně projednána potřebná nápravná opatření včetně termínů jejich realizace. Za zjištěné nedostatky byl provozovateli uložen finanční postih.

 

Opakovanou kontrolou provedenou dne 28. 3. 2017 bylo zjištěno, že v celé provozovně byl proveden řádný úklid, očištění veškerých povrchů technologického zařízení, povrchů podlah a stěn, potraviny a pokrmy byly uloženy za odpovídajících skladovacích podmínek.

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 31. 3. 2017