V restauraci Staročeská hospoda v Řisutech je opět uklizeno

V rámci šetření na základě podnětu občana, provedli dne 26. dubna 2018 pracovníci KHS kontrolu v provozovně restaurace Staročeská hospoda v Řisutech, provozovatel Veselé jídlo s.r.o., IČ: 5604907, při které zjistili, že pravidelný úklid byl v této provozovně značně zanedbáván. V době kontroly byla v kuchyni pod technologickým vybavením a v hůře přístupných místech na podlaze zašlá špína, prach a zbytky surovin, vnější povrchy chladicích a mrazicích zařízení byly znečištěny mastnou špínou, chladicí zařízení pro uložení surovin na pizzu mělo znečištěný i vnitřní povrch, keramický obklad za dřezem a umyvadlo byly znečištěny mastnými úkapy, dřez byl na boční straně silně poškozen, keramický obklad v úseku přípravy pizzy byl místy otlučený, na stěnách v úseku přípravy pizzy visely ze stěn pavučiny. Úložné prostory ve skladu měly znečištěný povrch, který byl tvořen nasákavou dřevotřískou. Zázemí výčepu bylo (prostor pod pultem, podlaha a dřevěná rohož) znečištěné prachem a špínou. V provozovně byly i závady technického charakteru.

 

Okamžitě byla nařízena sanitace kuchyně a výčepu. Provozovatel prostory vyčistil a uklidil, odstranil technické závady. Při následné kontrole byla úroveň provozní čistoty v provozovně a stavebně technický stav vyhovující. Za zjištěné nedostatky byla kontrolované osobě uložena sankce.  

 

Zpracoval: odbor HV a PBU

Zpracováno: 19. 6. 2018