V závodní kuchyni BRANO GROUP, a.s. v Rakovníku byly zjištěny hrubé hygienické nedostatky

Dne 27. 9. 2018 provedli středočeští hygienici kontrolu v závodní kuchyni BRANO GROUP, a.s, Rakovník, kterou provozuje společnost IMSTAVEX s.r.o., Kralupská 28, Olovnice, IČ: 64832104.

 

Závodní kuchyně zajišťuje stravování zaměstnanců výrobního podniku, jsou zde připravovány teplé a studené pokrmy. Dále je prováděn prodej originálně balených pochutin.

 

Provedenou kontrolou byly zjištěny hygienické nedostatky zejména v provádění pravidelného a řádného úklidu povrchů podlah, instalací a zařízení. V prostoru celé provozovny byla znečištěna podlaha, zejména v hůře dostupných místech a pod technologickým vybavením byly napadené zbytky potravin, stará zaschlá špína a viditelná vrstva staré mastnoty. Stejně tak byly znečištěny vnější i vnitřní povrchy provozně-technologického zařízení v kuchyni (fritéza, digestoř, lednice, mrazicí box).  V chladicí a mrazicí technice byl dokonce zjištěn výskyt plísně. V provozovně bylo dále zjištěno skladování plesnivých potravin a potravin s prošlým datem použitelnosti. Žádné z umyvadel určených na mytí rukou zaměstnanců v  prostoru kuchyně, přípravny a na záchodě pro zaměstnance nebylo vybaveno prostředky na mytí rukou a hygienické osušení. Dále bylo zjištěno, že nejsou identifikována v rámci zásad HACCP všechna rizika, kterým musí být předcházeno, nebo která musí být vyloučena či omezena na přijatelnou úroveň.

 

Na místě bylo nařízeno provést nezbytná nápravná opatření spočívající v likvidaci potravin jiných než bezpečných (s prošlým datem použitelnosti), provedení bezodkladné sanitace všech neudržovaných prostor provozovny.

 

Opakovanou kontrolou provedenou dne 1. 10. 2018 bylo hygieniky ověřeno, že nařízená opatření byla splněna.

 

 Za zjištěné závady byla provozovateli uložena finanční sankce.

 

 

Zpracoval: odbor hygieny výživy a PBU

Zpracováno: 10.10.2018