Vedoucí oddělení ekonomického

Ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje vyhlásila dne 12. 12. 2018 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě třetí kolo výběrového řízení na služební místo představeného - vedoucího oddělení ekonomického. Podrobnosti a podmínky pro účast ve výběrovém řízení naleznete v přiloženém oznámení. Mgr. Vodný, ředitel odboru správního