Vedoucí oddělení protiepidemického pro okres Kladno

Ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje vyhlásila dne 6.11.2017 postupem podle § 24 odst. 6 zákona o státní službě výběrové řízení na služební místo představeného systemizované v odboru protiepidemickém zdejšího služebního úřadu. Služební působiště se nachází v městě Kladno. Bližší informace o účasti ve výběrovém řízení naleznete v přiloženém oznámení. Mgr. Vodný, ředitel odboru správního


 

Přílohy