Voda

VEŘEJNÉ VODOVODY – PŘEHLED

Počty vodovodů a zásobovaných obyvatel v roce 2008

voda-vodovody-celkove.jpg

VEŘEJNÉ VODOVODY – DO 5000 OBYVATEL 

Počty vodovodů a zásobovaných obyvatel v roce 2008

voda-vodovody-do5tis.jpg

 

VEŘEJNÉ VODOVODY – NAD 5000 OBYVATEL 

Počty vodovodů a zásobovaných obyvatel v roce 2008

voda-vodovody-nad5tis.jpg

 

MÍRNĚJŠÍ HYGIENICKÝ LIMIT – DUSIČNANY 

Výjimky a zásobování obyvatele v roce 2008

voda-vyjimka-dusicnany.jpg

 

MÍRNĚJŠÍ HYGIENICKÝ LIMIT – SÍRANY 

Výjimky a zásobování obyvatele v roce 2008

voda-vyjimka-sirany.jpg

 

MÍRNĚJŠÍ HYGIENICKÝ LIMIT – URAN

Výjimky a zásobování obyvatele v roce 2008

voda-vyjimka-uran.jpg

 

MÍRNĚJŠÍ HYGIENICKÝ LIMIT – ŽELEZO, MANGAN

Výjimky a zásobování obyvatele v roce 2008

voda-vyjimka-zelezo.jpg

 

PŘEHLED VYJÍMEK

Počty výjimek pro jednotlivé ukazatele v roce 2008

voda-vyjimky-prehled.jpg

 

PŘEHLED OBYVATEL V RAMCI VYJÍMEK

Zásobování obyvatelé podle ukazatelů v roce 2008

voda-vyjimky-prehled-obyvatele.jpg

 

ZÁKAZY UŽITÍ PITNÉ VODY

Počty zákazů a zásobovaných obyvatel v roce 2008

voda-zakazy.jpg