VOLBY 2020

2. a 3. října 2020 se uskuteční volby do zastupitelstev a do Senátu (2. kolo senátních voleb pak proběhne 9. a 10. října). Osoby (oprávnění voliči), které jsou v izolaci (pozitivní test PCR na COVID-19) či v karanténě pro kontakt s osobou pozitivní na tutéž infekci, mají v těchto volbách umožněno hlasování tzv. zvláštním způsobem. A to u volebního stanoviště z motorového vozidla či hlasováním do zvláštní přenosné volební schránky. V detailech odkazujeme na stránky Krajského úřadu Středočeského kraje - https://www.kr-stredocesky.cz//web/volby/volby-do-zastupitelstva-stredoceskeho-kraje.

 

Osobám, majícím trvalé bydliště ve Středočeském kraji, je ve valné většině izolace nebo karanténa uložena jeho praktickým lékařem. Tedy osoby, které se obrátily vzdáleným přístupem na svého lékaře z důvodu pozitivity testu či nastoupení či ukončení karantény, jsou zaznamenány do seznamu České správy sociálního zabezpečení pro účely voleb.

 

Jako akceptovatelný doklad o izolaci / karanténě může posloužit rovněž SMS od laboratoří či KHS.

 

Osoba, které byla izolace či karanténa uložena rozhodnutím KHS, tento doklad obdržela poštou. Jedná se o velmi výjimečné případy osob, které nemají žádného registrujícího praktického lékaře.