Vrchní referent/rada v oddělení hygieny předmětů běžného užívání

Ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje vyhlásila dne 24.10.2019 postupem podle § 24 zákona o státní službě výběrové řízení na volné služební místo v oddělení hygieny předmětů běžného užívání. Bližší informace naleznete v přiloženém sdělení. Mgr.Vodný, ředitel odboru správního