Výroční zpráva o epidemiologické situaci v roce 2013 ve Středočeském kraji

Výroční zpráva o epidemiologické situaci byla zpracována na základě hlášení z jednotlivých územních pracovišť Středočeského kraje a z výstupů programu EPIDAT za rok 2013
 
Zpracovala: Václava Zvolská, referent protiepidemického odboru
Zpracováno dne: 27.08.2014

 

Přílohy