Výroční zpráva o epidemiologické situaci v roce 2014 ve Středočeském kraji

Výroční zpráva o epidemiologické situaci byla zpracována na základě hlášení z jednotlivých územních pracovišť Středočeského kraje a z výstupů programu EPIDAT za rok 2014
 
Zpracovala: Václava Zvolská, referent oddělení protiepidemického v sídle
Zpracováno dne: 31.08.2015
 

 

Přílohy